Úvodní stránkaObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu MČ Store je MČ masseur therapy s.r.o., IČ 28773675 
Sídlo: Boženy Němcové 546, 517 24 Borohrádek
Kontakt: telefon: +420 732 806 126‬ / e-mail: info@mcstore.cz

Bankovní údaje:
Číslo účtu Komerční banka a.s.: 131-1062820287/0100
Číslo účtu pro platby v EU IBAN: CZ5601000001311062820287
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, společností MČ masseur therapy s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 546, 517 24 Borohrádek a provozem na adresa Boženy Němcové 546, 517 24 Borohrádek, IČ 28773675 a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu www.mcstore.cz

S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Kupní smlouva

Dokončením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Potvrzení objednávky vám je doručeno na vámi zvolenou e-mailovou adresu. Pokud si přejete potvrzenou objednávku změnit je nutné bezodkladně kontaktovat prodávajícího a domluvit stornování objednávky a vytvořit objednávku novou.

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.mcstore.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Ceny zboží a služeb jsou uvedeny v Kč. Nejsme plátci DPH.

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy je nutné nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím doručit zpět ve lhůtě do 14ti dnů (určující je datum doručení zboží prodávajícímu).

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mcstore.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Zboží můžete vrátit osobně nebo poslat doporučeně na adresu našeho skladu: Boženy Němcové 546, 517 24, Borohrádek. Zásilky na dobírku prodávající nebude přebírat, vrácení kupní ceny za zboží bude provedeno neodkladně bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem.

Přeprava, dodání zboží a platby

Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží, pokud v objednávce a na stránkách eshopu není uvedeno jinak. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.mcstore.cz

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zásilku zasíláme přepravní firmou na dodací adresu zákazníka. K ceně zboží je účtováno přepravné dle níže uvedeného tarifu.

Doručení ČR

Jedná se o dopravce Zásilkovny, která spolupracuje i s ostatními dopravci v ČR. Doba doručení následující 3-4 pracovní dny

platba kartou online: dopravné a balné činí 149,00 Kč
platba Apple Pay online: dopravné a balné činí 149,00 Kč
platba převodem / QR na účet: dopravné a balné činí 149,00 Kč
na dobírku: dopravné, balné a doběrečné činí 184,00 Kč 

Zásilkovna - osobní odběr (Odběrná místa, Z-Box, ...)

Osobní odběry poskytujeme našim zákazníkům prostřednictvím výdejních míst ZÁSILKOVNA po celé ČR. Doba doručení je obvykle 3-4 pracovní dny.

platba kartou online: dopravné a balné činí 119,00 Kč
platba Apple Pay online: dopravné a balné činí 119,00 Kč
platba převodem / QR na účet: dopravné a balné činí 119,00 Kč
na dobírku: dopravné, balné a doběrečné činí 164,00 Kč

Výměna zboží

V případě výběru nevhodného zboží vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiné. Výměnu zboží je nutno uplatnit do 14ti dnů ode dne doručení zboží. Zboží na výměnu zašlete spolu s průvodním dopisem na adresu centrálního skladu *Boženy Němcové 546, 517 24, Borohrádek

Zásilky na dobírku prodávající nebude přebírat.

Náklady spojené s výměnou nese zákazník.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

Reklamace

Zboží lze reklamovat dle stávajících platných právních norem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku po dobu jeho trvanlivosti - expirace. Kupující je povinen zboží bez zbytečných odkladů prohlédnout a zkontrolovat. Pokud je zásilka poničena, doporučujeme zásilku nepřebírat a neprodleně kontaktovat prodávajícího (vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce – převzetím se vystavujete možným problémům při reklamaci, případně odstoupení od koupě).

V případě zjištění závad je kupující povinen tyto oznámit neprodleně e-mailem, písemně nebo telefonicky prodávajícímu.

Zboží můžete vrátit osobně nebo poslat doporučeně na adresu našeho skladu: Boženy Němcové 546, 517 24, Borohrádek. Zásilky na dobírku prodávající nebude přebírat, vrácení kupní ceny za zboží bude provedeno neodkladně bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem.

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů naleznete zde >

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: MČ masseur therapy s.r.o., Boženy Němcové 546, 517 24 Borohrádek

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa kupujícího spotřebitele:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefonní číslo kupujícího:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum objednání zboží:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kupní cena má být vrácena: (vyberte jednu z možností)

1) na účet platební karty (pouze při platbě kartou / Apple Pay)

nebo

2) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo :

……………………………………… /………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán poštou):

………………………………………

 

Datum:

………………………………………

 

Přejeme příjemný nákup.